fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Tradingworld.pl administrowanego przez Spółkę Tradingworld Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z uwzględnieniem polityki plików cookies oraz przepisów dotyczących RODO.


Spis zagadnień
I. Polityka prywatności – zapisy ogólne
II. Polityka plików cookies
III. Klauzula zbierania oraz przetwarzania danych osobowych (RODO)

I. Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Tradingworld Sp. z o.o. poprzez stronę internetową oraz Serwis Tradingworld.pl.


Administratorem danych osobowych pozostawionych przez Użytkownika jest Tradingworld Sp. z o.o. z siedzibą ul.Obornicka 330, 60-689 Poznań; NIP: 9721309494; KRS: 0000849575.


W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


Serwis Tradingworld.pl realizuje funkcję pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu do kontaktu informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików cookies],
  • poprzez gromadzenie informacji udzielonych w trakcie składania zamówienia oraz jego realizacji.


Serwis Tradingworld.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.


Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, złożenia oferty, realizacji zamówienia lub poinformowaniu o bieżących promocjach.


Dane osobowe pozostawione w Serwisie Tradingworld.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta, ma również prawo do modyfikacji swoich danych lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


W Serwisie Tradingworld.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Tradingworld.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Tradingworld Sp. z o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do treści któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT lub bezpośrednio prosimy o kierowanie ich na adres email: bok@tradingworld.pl


II. Polityka plików cookies


Serwis Tradingworld.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Tradingworld.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej lub Serwisu.


Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio ją wyświetlić, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W celu sprawdzenia stosowanych w ramach Strony plików cookies prosimy o przejście na stronę oraz podanie sprawdzanej domeny: www.webcookies.info


W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Możecie Państwo wyłączyć cookies na tej stronie i na innych. Najłatwiejszym sposobem aby to uczynić, jest wyłączenie cookies w Państwa przeglądarce. Sugerujemy zapoznanie się z sekcją Pomocy w przeglądarce.


Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies: www.aboutcookies.org www.whatarecookies.com Google analytics.


Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics ustawia liczbę cookies (domyślnie 4) w celu oceny korzystania z witryny i sporządzania raportów o aktywności na stronie. Google przechowuje informacje zebrane przez cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, lub w przypadku gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Inc jest członkiem amerykańskiego programu Safe Harbor. Program ten pozwala na transfer danych z terytorium EOG do krajów, które są poza EOG bez konieczności wprowadzania umowy o transferze danych. Firmy, które zapiszą się do programu zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przekazywanych z Europy. Dane rejestracyjne Google Incs znajdują się na stronie: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10543. Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies utworzonych przez Google Analytics proszę odwiedzić stronę: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html. Google tworzy również własne opt-out wtyczki, które można uzyskać na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Oprócz cookies utworzonych przez Google Analytics, ten plugin utworzy sesję opartą na cookie (które wygasają po zamknięciu przeglądarki) zawierającym wartości “prawda” lub “fałsz”, odzwierciedlający wybór pozwalający lub nie na otrzymywanie cookies.


Informowanie o zmianach. Dane mogą być aktualizowane. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na niniejszej stronie internetowej, którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać aktualne informacje na temat naszej Polityki cookies.


III. Klauzula RODO


1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tradingworld Sp. z o.o. z siedzibą Ul.Obornicka 330, 60-689 Poznań; NIP: 9721309494; KRS: 0000849575


b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy pod adresem bok@tradingworld.pl;


c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, a w przypadku zapytania o ofertę również do przedstawienia oferty;


d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora nie dłużej jednak niż 5 lat chyba, że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

e)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (umożliwiającym realizację usługi, udzielenie odpowiedzi bądź złożenie oferty) i jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować brakiem realizacji usługi, odpowiedzi lub niezłożeniem oferty przez Tradingworld Sp. z o.o.

favicon Strona główna
favicon Powrót